Gayrimenkul Bağışı

Mehmetçik Vakfının gelir kaynaklarından birisi de Vakfa bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil), birden fazla hissedarı olmayan, tapusu tamamen bağışçıya ait, Vakfa gelir getirebilecek nitelikteki gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

1. Şartsız bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının Vakfa intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, Vakıf yetkilileri ile birlikte ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek taşınmazın tapusunu Vakıf üzerine intikal ettirir. Bu işlemde, Vakfın vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz.

2. İntifalı Bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün intifa hakkının bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulün çıplak mülkiyetini Vakfa devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, Vakıf yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı Vakfa ait olur.

3. Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Vakfa hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken "Akli Melekeleri Yerindedir" raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Vakfa bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Vakfa gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler Vakfın arşivinde saklanır.

Vasiyetname ile yapılan bağış için Merhum Zeki MÜREN'in yaptığı bağış bir örnektir. Sanat güneşimiz Zeki MÜREN, tüm mal varlığının yarısını vasiyetname düzenlemek suretiyle TSK Mehmetçik Vakfına bağışlamıştır.

4. Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar:

  1. Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden fazla hissedarı olmamalıdır.
  2. Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.
  3. Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.
  4. Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır.
  5. Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı olmalıdır.