Gelir Kaynaklarımız

Menkul ve gayrimenkul bağışları,

Ortağı ya da iştirakçisi olduğu şirketlerden elde edilen gelirler,

Öz kaynaklarının değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

Vekâleten Kurban kesiminden elde edilen gelir.