18.09.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, Bağışçımız Rahmiye MOĞ ziyaret edimiştir.