14.11.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Sadrettin HAŞILOĞLU ziyaret edilmiştir.