19.08.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, Gazi Ömür KARAMAN ziyaret edilmiştir.