20.09.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğince, Gazi Birol GÜNGÖR ve Gazi Yılmaz BOZ ziyaret edimiştir.