06.12.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, gazi Şemsettin ÇAL ve gazi Ali BULUT ziyaret edilmiştir.