20.09.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğince, Malul Arslan GÜNGÖR ve Malul Ercan ARSLAN ziyaret edimiştir.