25.02.2020

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğince, malul Arslan GÜNGÖR ziyaret edilmiştir.