28.01.2021

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğince, malul Muhammed Sad SAYLANLAR ziyaret edilmiştir.