19.12.2017

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği tarafından, Malul Mehmet Sıddık SAYDIN ve Malul Müjdat KOÇ ziyaret edilmiştir.