19.10.2017

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği tarafından, Gazi Ziya Öner BERKİT ve Gazi Yılmaz ÇABUK Çanakkale'de ziyaret edilmiştir.