24.12.2018

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği tarafından, Gazi Ali KANBUR ve Gazi Efdal GÜNEY ziyaret edilmiştir.