24.01.2020

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğince, Gazi Bekir KÜTÜKOĞLU ve Gazi Eren ERGÜNER ziyaret edilmiştir.