• TSK Mehmetçik Vakfı yardım işlemleri, TSK Mehmetçik Vakfı yönetmeliğine göre yürütülmektedir.
  • TSK Mehmetçik Vakfı yardım planı; bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile sürekli veya belli süre dâhilinde yapılan yardımlarını kapsamaktadır.
  • Yardım tutarları, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her yılın ocak ve temmuz aylarında düzenlenmektedir.
  • TSK Mehmetçik Vakfının 2020 yılı (01 Ocak - 30 Haziran) yardım planı aşağıdadır