TSK Mehmetçik Vakfının Gelir Kaynakları

  • Menkul ve gayrimenkul bağışları,
  • Ortağı ya da iştirakçisi olduğu şirketlerden elde edilen gelirler,
  • Öz kaynaklarının değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
  • Vekâleten Kurban kesiminden elde edilen gelir.