TSKMEV; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında yaptığı askerlik hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erlerin hak sahipleri ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklere ve çocuklarına ölüm, maluliyet, bakım, doğum, bakım ve öğrenim yardımı ile anneler ve babalar günü yardımı yapar.


Bu kapsamındaki yardım çeşitleri;

 1. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,
 2. Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı,
 3. Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere yapılan bakım yardımı,
 4. Çocuklar için yapılan bakım ve öğrenim yardımı,
 5. Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,
 6. Doğum yardımı,
 7. Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde yapılan ölüm yardımı,
 8. Anneler ve babalar günü yardımından oluşur.

Yardımlar yardım yapılmasına karar verildiği tarihte geçerli olan yardım planındaki ödeme tutarları esas alınarak aşağıda açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda tahakkuk ettirilir ve ödenir.

 • Ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin medeni durumları dikkate alınarak belirlenen hak sahiplerine yapılır. 
 • Maluliyet yardımı: Malul gazi veya engelli erbaş ve erlere maluliyet derecelerine göre yapılan ve tutarı yürürlükteki yardım planına göre tespit edilen yardımdır. Yardımın tahakkuku için, malul gazi veya engelli erbaş ve er hayatta iken müracaat edilmesi gerekir. Söz konusu Mehmetçiğin ölümünden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. 
 • Bakım yardımı: Maluliyet yardımını hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere, maluliyet derecelerine göre yapılan ve tutarı yürürlükteki yardım planına göre tespit edilen yardımdır. Aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üç aylık dönemler halinde peşin ödenir.
 • Bakım ve öğrenim yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinden, malul gazi ve engelli erbaş ve erlerden sürekli bakım yardımına hak kazananların, malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinden, hastalık durumunda ise, askerliğe elverişli değildir raporunu almasına neden olan hastalığın ilk tespit edilmesinden (kıta revirine ilk müracaat, hastaneye sevk veya bu hastalıkla ilgili olarak ilk istirahat/hava değişim tarihinden hangisi tespit edilmişse) önce doğmuş çocukları ile bu tarihte eşi hamile olup müteakiben doğan çocukların (askerlikten normal terhis olan erbaş ve erlerden terhisinden sonra askerlik hizmeti esnasında bir olay veya hastalığa bağlı olarak askerliğe elverişli değildir raporu alanlarda da hastalığın/sakatlığın/olayın başlangıcı olarak askerlik hizmeti esnasındaki tarih esas alınır) bakımı ve okudukları sürece öğrenimlerini sürdürebilmeleri için aşağıdaki esaslar dâhilinde ödenir;
   
  • On sekiz yaşını tamamlayana kadar,
  • Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar, (lise eğitimini bitiren öğrenci on sekiz yaşını tamamlayana kadar lise seviyesinden yardım almaya devam eder),
  • Yükseköğretim düzeyinde iki veya üç yıllık ön lisans seviyesinde eğitim alan çocuklara yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,
  • Yükseköğretim düzeyinde lisans veya lisansüstü seviyesinde öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar, 
  • Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece bakım ve öğrenim yardımı yapılır.
  • Bu yardımın tutarı yürürlükteki yardım planına göre öğrenim seviyeleri dikkate alınarak belirlenir.
  • Bakım ve öğrenim yardımı üçer aylık dönemler halinde ödenir.
  • Öğrenciler her yıl Eylül – Aralık ayları içerisinde öğrenci belgelerini ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonrasında belge gönderenlerin yardımları bir sonraki üç aylık ödeme döneminden itibaren yapılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.
  • Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere ayrıca;
    
   • Devlet üniversitelerinden 2’nci öğrenimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücreti ile açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrencilerin harç (materyal) ücreti bedelleri (dekontta belirtilen miktar kadar) ödeme dekontunun gönderilmesini müteakip ödenir. Özel üniversite ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretleri, süresinde mezun olmayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri ödenmez.
   • Bir aylık bakım ve öğrenim yardım bedeli kadar yılda bir defa Ocak ayı içerisinde kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
   • On sekiz yaşını doldurmamış, veli veya vasisi de bulunmayan, bir kurum veya koruyucu aile tarafından koruma altına alınmış olan çocukların yardımları, kontrol ve denetimi Vakfa ait olmak üzere, devlet bankalarında vadeli mevduat şeklinde değerlendirilir. Birikmiş mevduat, bilahare resmi vasi tayin edilmesi halinde vasilerine, vasi tayin edilmemesi halinde ise on sekiz yaşını doldurduklarında kendilerine ödenir.
     
 • Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımı: Yürürlükteki yardım planında belirtilen oranlar dâhilinde hak sahiplerine ödenir.
 • Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erin ölüm tarihinde; malul gazi ve engelli bakım yardımına hak kazanan malul gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı raporunu almasına neden olan hastalığın ilk tespit edilme tarihinde (kıta revirine ilk müracaat, hastaneye sevk veya bu hastalıkla ilgili olarak ilk istirahat/hava değişim tarihinden hangisi tespit edilmişse) eşi hamile ise doğum yaptığında yürürlükteki yardım planına göre doğan çocuğa doğum yardımı yapılır. 
 • Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenen ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanmış her bir çocuğun ölümü halinde yürürlükteki yardım planına göre velisine/vasisine yapılır. 
 • Anneler ve babalar günü yardımı: Şehit olan erbaş ve erlerin anne, baba ve resmi nikâhlı çocuklu eşlerine, hayatta oldukları sürece, anneler gününde ve babalar gününde yılda bir defa yardım planında belirlenen miktarda yapılan yardımdır.
 • Mehmetçik Yaşam Sigortası yaptıran erbaş ve erlere Mehmetçik Sigorta tarafından yapılan yardımlar: Bu yardım ile ilgili işlemler Mehmetçik Sigorta tarafından yürütülür.
 • Sosyal destek sağlamak maksadıyla;
   
  • MSB KKK.lığınca TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinde tahsis yapılan; Şehit erbaş ve erlerin yakınları [eş, çocuk, anne, baba, kız kardeş (evlenmemiş) ve erkek kardeş (18 yaşına kadar)] ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendileri ve yakınları (evli ise eş ve çocukları, bekâr ise anne ve babaları) nın ulaşım, iaşe ve diğer giderlerinin (plaj tesisi, elektrik/su tüketim giderleri ile iştirak ettikleri moral faaliyetleri) ücreti TSK Mehmetçik Vakfı tarafından ödenir.
  • Her yıl 17 Ağustos tarihinde icra edilen Gölcük Depremi Anma Töreni’ne iştirak etmek isteyen Şehit erbaş ve erlerin yakınlarının ulaşım ve konaklama masrafları TSK Mehmetçik Vakfı tarafından ödenir.
  • Terörle mücadele esnasında yaralanan ve hastanelerdeki (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastaneler) tedavileri sonrası evlerine istirahat ve/veya hava değişimi maksadıyla gönderilen halen görevdeki erbaş ve erlerin (bir refakatçisi dâhil) THY gidiş - dönüş bilet ücretleri TSK Mehmetçik Vakfı tarafından ödenir.