1. Yardım yapılabilmesi için erbaş ve erlerin hizmette iken, şehit olmaları veya herhangi bir nedenle hayatını kaybetmeleri (intihar dâhil), malul gazi olmaları veya engelli hale gelmeleri (intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşenler dâhil) gerekir.
 2. Malul gazi veya engelli sayılabilmek için; 
 • T.C. Sağlık Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları tarafından “Askerliğe Elverişli Değildir” kararının verilmesi,
 • TSKMEV Yönetim Kurulu üyesi MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görüşü alınarak TSKMEV Yönetim Kurulu’nca bu rapora istinaden;
   
  • “Askerliğe Elverişli Değildir” kararının verilmesine neden olan hastalık veya arızanın askerlik süresi içerisinde oluştuğunun,
  • Bu hastalık veya arıza nedeni ile malul gazi veya engelli hale geldiğinin,
  • Malul gazi veya engelli hale gelmişse maluliyet derecesinin tespit edilmesi gerekir.
    
 • Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımları Borçlar Kanunu’nda yer alan genel zaman aşımına tabidir. Gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ise geçmişe yönelik olarak ödenmez, yardım onay tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren başlatılır.
 • Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımlarının ödemelerinde karar tarihindeki yardım tutarı esas alınır. Gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ödemelerinde ise yardım onay tarihini takip eden dönemlerdeki yardım tutarlarına göre ödeme yapılır.
 • Askerlik hizmeti sırasında yaralanmış veya hastalanmış olmalarına rağmen normal terhis olan erbaş ve erlerden, söz konusu yaralanma veya hastalıklarına bağlı olarak sonradan sağlık durumlarının bozulması sonucunda, askerlik şubelerince T.C. Sağlık Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilerek “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu alanların da müracaatları değerlendirilir.
 • “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu ile Vakıftan yardım talebinde bulunan şahıslar için SGK tarafından maluliyet derecesi belirlenmiş ise, MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görüşü alınarak TSKMEV Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi olmadan SGK derecesi esas alınarak yardım yapılabilir. Ayrıca, Vakıftan yardım almakta olan şahıslar için SGK’ca da maluliyet derecesi belirlendiği tespit edilirse SGK’nın belirlediği derece esas alınır ve yardımlar değişikliğin onaylandığı tarihi takip eden ilk aybaşından itibaren yeni derecesine göre yardım planına uygun olarak yapılır. Aynı raporla ilgili olarak maluliyet derecesi hak sahibinin lehine ise maluliyet yardım farkı ödenir, aleyhine ise geri ödeme yaptırılmaz. Sürekli yardımlarla ilgili olarak geriye dönük ödeme yapılmaz. Farklı tarihlerde alınan raporlar söz konusu ise, yeni tarihli rapora göre, TSKMEV Yönetim Kurulu ya da SGK tarafından, yapılan değerlendirme esas alınır. Farklı raporlarla ilgili olarak maluliyet derecesi değişirse maluliyet yardım farkı ödenmez.
 • Askerlik çağı bittikten sonra (41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci günü) ilk kez “Askerliğe elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu alarak müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmez (02 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile verilen hak sonrası, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu alarak, 3713 sayılı  “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında SGK’ca Vazife Malullüğü aylığı bağlananlar hariç).

Ayrıca Vakıftan yardım almakta olan ve sağlık durumunun bozulduğunu beyan edenlerin muayene talepleri kabul edilmez ve askerlik çağı bittikten sonra almış oldukları “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmez (02 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile verilen hak sonrası, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu alarak, 3713 sayılı  “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında SGK’ca Vazife Malullüğü aylığı bağlananlar hariç). Ancak, maluliyet yardımı alan hak sahiplerinin maluliyet durumları geçici ise üç yıllık muayeneleri askerlik çağı bitmiş olsa dahi yaptırılır.