1. TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekâleten kurban temin ve kesim faaliyetini bu yıl da halkımızın güvenine layık bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu maksatla TSK Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban bağışı kabulüne 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

2. TSK Mehmetçik Vakfının vekâleten kurban temin ve kesim hizmeti:

a. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

b. Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesimhanelerin kapasitelerine göre, Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır. Kesimlerin yapılacağı merkezler; Kahramankazan/Ankara, Bilecik, Ergani/Diyarbakır, Merkez/Diyarbakır, Oğuzeli/Gaziantep, Şehitkamil/Gaziantep, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa’dır.

3. Kesilen kurbanlıkların etlerinin değerlendirilmesi: 

a. Kesilen kurbanlıkların etlerinin bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan Şehit yakınları, malul Gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine taze et olarak, bir bölümü de tüm Şehit yakınları, malul Gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına konserve kavurma olarak dağıtılacaktır. (Kurban etlerinden konserve kavurma yapılmasını müteakip.)

b. Etlerin dağıtılamayan bölümü ise TSK Mehmetçik Vakfının  yazısına cevaben alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 26.04.2019 tarihli yazısında belirtilen; “Söz konusu etlerin, kısmen veya tamamen et olarak yurt içi ve yurt dışındaki Müslümanlara ulaştırılması imkanının  sağlanamaması halinde -deri ve bağırsaklar gibi- bunların da rayiç bedelle satılarak bedelinin bu maksatlara sarf edilmesi caiz görülmektedir.” görüşüne uygun olarak  değerlendirilecektir. 

c. Bu bağlamda dağıtılamayan etler, kâr amacı gütmeden ihale dokümanı esaslarına uygun olarak kurban kesimini yapan yüklenici firmalara satılacak ve elde edilen gelir tamamen Vakıf Senedine uygun olarak yardım planı dâhilinde Şehit, malul Gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacaktır. 

4. Kurban bedeli 1.260 TL ya da 185 ABD Doları veya 165 Euro'dur. 

5. TSK Mehmetçik Vakfına vekâleten kurban bağışı yöntemleri aşağıda açıklanmıştır:  

a. Vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin özel ekranları ile internet bankacılığı kullanılarak herhangi bir ek ücret ödemeden,

b. Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa’daki Vakıf temsilcilikleri ve şirketleri (Mehmetçik Ltd. Ş, Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul Yönetimi Ltd. Ş, Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Ş, TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM İşletmeciliği Ltd. Ş) aracılığı ile,

c. Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden kredi kartı ile,

ç. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ise Vakıf internet sitesi üzerinden kredi kartı ile online bağış yapabilecekleri gibi, bulundukları ülkelerdeki banka şubelerinden (BIC SWIFT Kodu ve IBAN Numaraları Vakıf internet sitesinde belirtilmiştir) bağış yapabileceklerdir.  

6. TSK Mehmetçik Vakfının ilan edilen bu açıklamalarını kabul edip yukarıda izah edilen yollardan herhangi biriyle TSK Mehmetçik Vakfına kurban bağışında bulunan bağışçılarımız, kurbanlıklarının kesimi için TSK Mehmetçik Vakfını malik ve vekil kılmış olacaklardır. 

7. Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihi 30 Temmuz Perşembe saat 12.30’dur. Yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 28 Temmuz Salı saat 16.00’dır. Vakıf online bağış sisteminden ise 31 Temmuz Cuma saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir. 

8. Kesim sonrası bağışçılarımıza minnetimizin simgesi olarak gönderdiğimiz; konserve kavurmanın (yurt içinde), teşekkür mektubunun, noter onaylı kesim tutanağı ile arzu eden bağışçılarımıza kurban kesimi görüntülerinin CD’sinin ulaştırılabilmesi için bağış işlemleri sırasında kimlik, adres, cep ve ev telefon bilgileri ile vatandaşlık numarasının tam ve doğru olarak yazılmasını rica ederiz. 

9. Diyanet İşleri Başkanlığının yukarıda bahsi geçen tebliğinde özetle “Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için kurban temin edilmesi ve kurbanın kesilerek kanının akıtılması gerektiği” belirtilmektedir. Dolayısı ile Mehmetçik Vakfına yapılan her kurban bağışı için kesim yapılacağını dikkatinize sunarız.

10. TSK Mehmetçik Vakfının, vatandaşlarımızın kendi irade ve arzusu ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için teşekkür ederiz.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.