20.02.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, bağışçımız Rahmiye MOĞ ziyaret edilmiştir.