19.06.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Rahmiye MOĞ ziyaret edilmiştir.