06.12.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, malul Muharrem KORKUSUZ, malul Yusuf AKIN, malul Aykut ÇINAR, öalul Hasan CEYLAN ve malul Halil AKKUŞ ziyaret edilmiştir.