09.09.2020

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliğince, Malul Halil YILMAZ ziyaret edilmiştir.