Yardımın Temel Koşulları

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşullar aşağıda belirtilmiştir;

  1. Yardım yapılacak kişinin erbaş veya er olması (Uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, sözleşmeli erbaş ve erler yardım kapsamı dışındadır.),
  2. Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın 01 Ocak 1982 tarihi (dâhil)’nden sonra gerçekleşmiş olması,
  3. Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın muvazzaflık hizmeti veya ihtiyat döneminde silah altında bulunulduğu süre içerisinde (Askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariç) vuku bulması (Söz konusu dönemler askerlik şubesinden sevk tarihi ile başlar, terhis tarihinde sona erer.),
  4. Hastalık veya yaralanma sonucunda; T.C. Sağlık Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları tarafından “Askerliğe Elverişli Değildir” kararının verilmesi,
  5. TSKMEV Yönetim Kurulu üyesi MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görüşü alınarak TSKMEV Yönetim Kurulunca bu rapora istinaden;
  • “Askerliğe Elverişli Değildir” kararının verilmesine neden olan hastalık veya arızanın askerlik süresi içerisinde oluştuğunun,    
  • Bu hastalık veya arıza nedeni ile malul gazi veya engelli hale geldiğinin,
  • Malul gazi veya engelli hale gelmişse maluliyet derecesinin belirlenmesi.