Tarihçe

1982

Kuruluş

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Ülkemiz ve milletimiz açısından son derece önemli ve yararlı bu Vakfın kurulmasına öncülük eden birçok değerli hamiyetli insan olmakla birlikte, "Mehmetçik Vakfı" adı altında kurulmasını zamanın Gnkur. Per. D. Bşk. Korg. Fuat AVCI önermiştir.

Bu olayın gerçekleşme anını Korg. Fuat AVCI şöyle anlatır:

"Vakfın yasal işlemlerini, hiçbir maddi karşılık beklemeden o zamanlar Ankara 7'nci Noteri olan Sayın İsmet BİLGİN yapmıştı. İsmet Bey Vakıf Senedi'ni Köşkte Devlet Başkanı Org. Sayın Kenan EVREN'e imzalatırken 'Sayın Devlet Başkanım, müsaade buyurursanız zatıâlinize bir hususu arz etmek istiyorum.

Ben şu kadar sene hakimlik, savcılık ve avukatlık yaptım, şu kadar senedir de noterim, hayatımda şimdi atacağınız imzadan daha ulvi bir imza ve hizmet hatırlamıyorum.' dedi. Bunun üzerine Devlet Başkanı imzasını atmadan önce odada bulunan Konsey Üyelerine dönerek 'bakınız Noter Bey ne diyor!' dedi ve büyük bir keyifle bu tarihi senedi imzaladı."

1982
1983
1983

İlk Toplantılar

Müteakiben Vakıf, Org. Kenan EVREN, Org. Nurettin ERSİN, Org. Tahsin ŞAHİNKAYA, Ora. Nejat TÜMER ve Org. Sedat CELASUN'un aralarında topladıkları 1.000'er TL ile kurulmuştur.

Vakıf, ilk Yönetim Kurulu toplantısını 4 Kasım 1982 tarihinde Gnkur. II. Başkanı olan Org. Necdet ÖZTORUN başkanlığında Gnkur. Bşk.lığı Karargâhında 108 No'lu salonda yapmış ve bu toplantıya; Vakıf Genel Müdürü olarak Tuğg. Raif BABAOĞLU ile Genel Sekreter E. Alb. Sabahattin BEYHAN, Hukuk Müşaviri Hv. Bnb. Ahmet KÜÇÜKDAĞ, Per. İd. Ks. A. Per. Kd. Bçvş. Erol HANOĞLU, Muhasebe Ks. A. Hv. Astsb. Kd. Üçvş. Osman BARUT ve Mutemet Dz. Astsb. Kd. Çvş. Eftal YAŞDAL katılmıştır.

Bu ilk Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren 1982 takvim yılı içerisinde ölen hak sahiplerine Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödeme yapılması.
  • 1982 - 1983 yılları içinde hayatını kaybeden veya sakat kalan erbaş ve erlerin kendilerine veya bakmakla yükümlü oldukları kimselere 150.000 TL nakdi yardım ile çocuklarına bu yardımın dışında öğrenim süresi sonuna kadar olmak üzere her ay 2.000 TL yardım yapılması.
  • Hukuk müşavirliği tanıtım ve halkla ilişkiler, muhasebe işlerinin part-time görevlendirilecek subay ve sivil üyelerce yürütülmesi.
  • Toplanan paraların doğrudan veya dolaylı yatırım işlerine yönlendirilinceye kadar devlet bankalarına yatırılması.
  • Vakıf aidatlarından 20 milyon TL'nın bankaya sürekli vadeli yatırılarak faizleriyle Vakfın cari giderlerinin karşılanması.
  • Vakfın Gnkur. Karargâhında ATASE Bşk.lığınca tahsis edilecek makama taşınması. OYAK'a ortaklık imkânlarının araştırılması ve DPT ile DESİYAP'ın verimli projelerine iştirak için adımlar atılması.
  • Tahmini bütçeden tanıtım ve propaganda için 100 bin TL tahsis edilmesi.
1996

Vakıf Faaliyetleri

Vakıf, Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 4 Kasım 1982 tarihinden 13 Ekim 1983 tarihine kadar ATASE Başkanlığı bünyesinde, 14 Ekim 1983 tarihinden 1 Aralık 1996 tarihine kadar Mithatpaşa Cad. 61/11 No'lu binada gerçekleştirmiştir. 2 Aralık 1996 tarihinde Nasuh Akar Mah. 1400. Sok. 28 No'lu binaya taşınan Vakıf, faaliyetlerini halen bu adreste sürdürmektedir.

Vakıf Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 22 Aralık 1997 tarihinde İstanbul, 28 Kasım 2000 tarihinde İzmir, 15 Şubat 2002 tarihinde Adana, 20 Mayıs 2003 tarihinde Trabzon'da temsilcilikler açılmış ve Trabzon'da tesis edilen temsilcilik 25 Ekim 2003 tarihinde Samsun'a nakledilmiştir. Daha sonra 09 Nisan 2010 tarihinde Kocaeli, 16 Nisan 2010 tarihinde Erzurum temsilcilikleri faaliyete başlamış ve Kocaeli'nde tesis edilen temsilcilik 13 Mayıs 2015 tarihinde Bursa'ya nakledilmiştir.

Ayrıca, 5 Mayıs 1999 tarihinde Mehmetçik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi ile 26 Haziran 2000 tarihinde Mehmetçik Limitet Şirketi kurulmuştur. Mehmetçik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve mevzuatlara uygun şekilde kaliteli ve uygun fiyatlı sigorta aracılık hizmeti sunmayı amaç edinmiştir. Mehmetçik Limitet Şirketi ise Kurtköy akaryakıt istasyonları OPET AŞ bayisi olarak, Maslak, Yenişehir, Başakşehir ve Ankara Etimesgut akaryakıt istasyonları ise TOTAL ENERJİ bayisi olarak işletmekte olup, bu faaliyetler ile Vakfa sürekli gelir sağlamaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfı, Vakıf bağışçıları olan Tınaztepe ailesinin 155 dükkânının bulunduğu Tınaztepe Çarşısının yönetimi ile idari faaliyetlerinin takibi amacıyla 14 Temmuz 2009 tarihinde Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul Yönetimi Ticaret Limitet Şirketini kurmuştur.

İstanbul İli, Güngören İlçesinde; 29 Aralık 2015 tarihinde inşası tamalanan Alışveriş Merkezinin her türlü işletme konusunu içerisine alacak şekilde faaliyet göstermesi amacı ile 29 Ocak 2015 tarihinde TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Limitet Şirketi kurulmuştur.

1996