1. Vakıf tarafından Yardımlar Yönergesi’nde yazılı yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıklarınca veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekir. 
 2. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler aşağıdadır;
 • Ölüm yardımlarında:
   
  • Hak sahibi/sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,
  • Hak sahibi/sahiplerine ait ayrı ayrı  T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopileri,
  • Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
  • Olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş nedeni hakkında kıta veya kurum amirinin düşünce ve kanaatini içeren belge. (Durum Belgesi)
    
 • Maluliyet yardımlarında:
   
  • Malul gazi veya engelli Mehmetçik veya vekili tarafından verilmiş dilekçe,
  • Malul gazi veya engelli Mehmetçiğin T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
  • T.C. Sağlık Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu,
  • Olayın kısaca açıklaması ile sakatlanmanın meydana geliş nedeni hakkında birlik komutanı veya kurum amirinin kanaatini içeren belge (Durum Belgesi).