07.07.2021

 TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, gazi İsmail KUMARTAŞLI ziyaret edilmiştir.